Підсумки Тижня географії, природознавства, фізики та хімії в побуті

На виконання річного плану роботи школи та з метою виховання любові до предметів природничого циклу, дбайливого ставлення та охорони навколишнього середовища, привернення уваги до проблеми екологічного мислення, поглиблення з 12 листопада по 16 листопада пройшов Тиждень знань з географії, природознавства, фізики та хімії в побуті.

Робота тижня була спланована так, щоб заходи охоплювали різні форми діяльності вчителів та учнів, були цікавими, корисними, сприяли інтелектуальному та творчому розвитку учнів, сприяли підвищенню інтересу школярів до предметів природничого циклу, розширили знання, дали можливість дослідити та презентувати цікаві теми. Заходами тижня були охоплені учні 5-9 класів.

Форми роботи з вихованцями були різноманітними: урок-екскурсія, відео загадки, презентація, квест, екологічна акція та конкурс малюнків. Однак, найбільш цікавим для дітей виявився квест «Чотири стихії», який надав можливість гравцям детально дослідити тему та творчо підійти до звіту про виконану пошукову та аналітичну роботу, допоміг задіяти в ігрову діяльність кожного учня для досягнення кінцевого результату.

Ще однією цікавою формою роботи була природнича екскурсія, яка потребувала застосування активних методів навчання. На відміну від традиційного уроку у класі, учні могли сприймати природу безпосередньо різними орга¬нами чуттів, бачити об’єкти в природному середовищі, спостерігати взаємозв’язок рослин і ґрунту, тварин і рос¬лин. Це дало можливість сформувати уявлення про природу як єдине ціле, в якому всі елементи перебувають у тісному взаємозв’язку.

Всі проведені заходи активізували пізнавальний інтерес учнів до вивчення географії, природознавства, хімії та фізики в побуті; сприяли розвитку ініціативи й самостійності, розкриттю індивідуальних здібностей дітей. По закінченню тижня проведений підсумок , де обговорили проведені заходи, відбулося нагородження учнів за найкращі стінгазети «Природа і ми».

Коментарі закриті.